Ζητούνται συνεργάτες για ιδέες παρατηρήσεις ή αν έχουν γνώσεις προγραμματισμού ακόμα και βοηθεια στην συγγραφή κώδικα.

Co-workers needed for ideas or program developing